Styret

May Linn Askeland

Styreleder

Heidi Strømø

Styremedlem

Medlem Utstillingsgruppen

Ine S. Skorpe

Nestleder

Leder Agilitygruppen

Maria Kriostiansen

Styremedlem


Ingrid Blomgren

Sekretær

Oddgeir Eilerås

Styremedlem

Nestleder Søksgruppen

Stefanie Sprong

Kasserer

IT / Sosiale Media

Studieforbundet

Medlem Søksgruppen

Linn Svantesen

Varamedlem

Medlem Agilitygruppen

Marianne S. Gjøvåg

Varamedlem


Kontakt styret: