Styret

Magne Aarsteinsen

Styreleder

May Linn Askeland

Styremedlem

Leder Utstillingsgruppen

Ine S. Skorpe

Nestleder

Leder Agilitygruppen

Sølvi Fausk

Styremedlem


Ingrid Blomgren

Sekretær

Oddgeir Eilerås

Styremedlem

Leder Søksgruppen

Stefanie Sprong

Kasserer

IT / Sosiale Media

Studieforbundet

Anne Linn Sekkingstad

Varamedlem

Medlem Agilitygruppen

Marianne S. Gjøvåg

Varamedlem


Kontakt styret: